Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

Markkinoiden kiristyessä kilpailukyvyn kasvattaminen ja toiminnan tehostaminen ovat elinehtoja toimialasta riippumatta. Automaatioratkaisuilla tehokkuutta voidaan parantaa jo pienissäkin tuotantoyksiköissä, ja lähtökohta piilee aina ammattitaitoisessa suunnittelutyössä ja tarkoissa lähtötiedoissa.

Vahvuutemme suunnittelutyössä ovat ajantasainen ohjelma- ja teknologiaosaaminen, laaja toimialatuntemus sekä laadusta tinkimätön toiminta. Asiantuntevalla ja asiakkaan tarpeisiin vastaavalla suunnittelulla voimme merkittävästi vaikuttaa toiminnan tuottavuuteen, tuotantokustannuksien hallintaan sekä laadunhallintaan läpi tuotantolaitoksen elinkaaren. Automatisoinnilla mahdollistamme myös henkilöresurssien tehokkaan keskittämisen sinne, missä niitä nimenomaan tarvitaan.

Suunnittelu- ja ohjelmointipalvelumme kattavat työt alkusuunnittelusta käyttöönottoon niin uusissa investoinneissa, kuin vanhojen järjestelmien päivitys- ja huoltoprojekteissa. Vaikka tyypillisesti sähkö- ja automaatiosuunnittelu on osa suurempaa kokonaisuutta, toimitamme tehokkaasti ja joustavasti myös yksittäiset suunnittelu- ja ohjelmointityöt.
 

Osaamisemme:

  • CAD –sähkö- ja automaatiokuvat
  • OMRON- ja SIEMENS –logiikkaohjelmointi
  • Käyttöliittymäohjelmointi, paneelit/PC
  • Servokäyttösovellutukset/taajuusmuuttajakäytöt
  • Projektinhallinta ja -valvonta
  • Elinkaariratkaisut


Toimimme asiakkaidemme pitkäaikaisena kumppanina tuotannon tehokkuuden, laadun ja työturvallisuuden parantamisessa. Sovitaan ensimmäinen tapaaminen ja käydään läpi, miten automaatio voisi parantaa sinun yrityksesi tehokkuutta ja tuottavuutta.

 

 


Tarjoamme apua myös seuraavissa:

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä