Työmme jälkeä

Asiakasprojektit

Referenssit

Top Automationilla on yli 25 vuoden kokemus automaatio-ohjausjärjestelmien ja sähkökeskuksien toimittamisesta. Lisäksi meillä on kokemusta koneiden ja laitteiden konedirektiivien mukaisesta turvallistamisesta, servo-ohjausjärjestelmistä, hydrauliikan testausjärjestelmistä sekä automaatio- ja ohjauskeskuksista.

Olemme toimittaneet sähkö- ja automaatiojärjestelmiä mm. seuraaville aloille ja niiden tuotantolinjoihin ja -laitteisiin:

Asiakkaitamme

Case-esittelyt

Kansainvälinen high tech -yritys kaipasi automaatiota korvaamaan manuaalisesti tehtyä työtä Joensuun tehtaallaan. Heidän tuotantolaitoksellaan on kolme erilaista ja eri tarpeisiin olevaa valmistuslinjaa, joilla jokaisella kulkee tietyt kuljetuskorit. Linjaston loppuosassa nämä linjat yhdistyvät yhdeksi kuljetuslinjaksi, josta valmistuneet tuotteet viedään eteenpäin jatkokäsittelyä varten. Työntekijät palauttivat tuotteita kuljettaneet korit tuotantolinjan alkupäähän ja erittelivät oikeille linjoille uutta tuotantoa varten. Tämä työ vei paljon aikaa, ja automaatiosta oli haaveiltu jo pitkään.

Haasteen automatisoinnille toi laitoksen tila. Kolmen kuljetuslinjan viereen ei ollut enää tilojen puitteissa mahdollista rakentaa erillistä palautuslinjaa, joten yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa palautuslinja päätettiin sijoittaa kuljetuslinjan yläpuolelle. Meidän suunnittelemamme ohjelma kerää korit varsinaiselta kuljetuslinjalta nostaen ne hissillä ylös palautuslinjalle. Palautuslinjalla korit eritellään viivakoodin avulla oikeille linjoille ja automaattisen tarvekutsun mukaan lähetetään tuotantolinjan alkupäähän.

Automaation ansiosta tehtaan työntekijöiden ei tarvitse enää kuljettaa ja käsitellä koreja käsin, ja ajansäästön lisäksi myös inhimillisten virheiden määrä minimoitui.

 

Olemme tehneet yhteistyötä joensuulaislähtöisen, globaaleillakin markkinoilla toimivan elintarviketeollisuudelle tuotantolinjoja valmistavan yrityksen kanssa jo useiden vuosien ajan. Tuotantolinjojen prosessissa on useita eri säiliöitä, joista osa on lopputuotteen valmistusta varten ja osa jätteille ja kuona-aineille. Elintarviketeollisuuden puhtausvaatimusten mukaisesti kaikkien näiden säiliöiden välillä kulkee pesuvesiputki. Top Automationin suunnittelema ja toimittama ohjelma ja automatiikka määräävät, milloin mikäkin säiliö on pesuvuorossa ja mikä tuotantokäytössä. Toiminnassa pitää olla takuuvarmaa, että pesuvesi ei ikinä mene siihen säiliöön, missä valmistus on käynnissä. Tästä syystä toiminta on kaksoisvarmistettu ohjelman kautta sekä fyysisellä estolla.

Top Automationin pesuvesiputkiohjelmisto on rakennettu yhteistyössä asiakkaan kanssa noudattaen elintarviketeollisuudelle kuuluvia korkeita vaatimuksia, ja vieläpä niin, että tuotanto voi olla asiakasyrityksessä käynnissä ympäri vuoden yötä päivää. Kaksoisvarmennettu esto takaa sen, että kriittisiä, tuotantoa uhkaavia virheitä ei pääse tapahtumaan. Yhteistyö on jatkunut jo vuosia, ja jatkamme tuotantolinjojen kehittämistä yhteistyössä jatkossakin.

Pohjoiskarjalaisella yrityksellä oli aiemmin tuotantolaitoksellaan käytössä hyvin palvellut, mutta paljon manuaalista työtä aiheuttanut tuotantolinja, jonka juuret ulottuivat vuosikymmenien taakse. Ongelmana tämän linjan käytössä oli sille ajankuvalle tunnusomaista oleva tasavirran käyttö, ja kun maailma on tänä päivänä ennemmin vaihtovirtainen, ei varaosien saanti linjastoon ollut helppoa.

Jotta uusi tuotantolinja voisi saada tulevaisuudessa samanlaisen historian, oli sen oltava lujaa tekoa. Uuden tuotantolinjan on myös tehtävä sama asia nopeammin, ketterämmin ja niin, että tuotannollista hukkaa tulee mahdollisimman vähän. Uudessa tuotantolinjassa päätettiin käyttää vaihtovirtaa, sillä vaihtovirtakoneen etu tasavirtakoneeseen verrattuna on moottoreiden hallittavuus ja huollettavuus. Lisähaasteen uuden tuotantolinjan asennukselle luo projektin tiukka aikataulu, sekä moottoreiden määrä, joita on linjassa viisi ja joiden tulee toimia synkronoidusti keskenään.

Uudet moottorit asennettiin ennen aikataulun mukaista tuotantoseisokkia. Kahden viikon seisokin aikana asensimme uudet ohjaus- ja moottorikeskukset, kytkimme uudet moottorit ja suoritimme käyttöönoton. Varsin vähäisillä muutoksilla uusi tuotantolinja saatiin onnistuneesti käyntiin aikataulun mukaisesti.

Yhteydenotto

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Käytössäsi on alan paras teknologia sekä kaikki yksilölliset palvelut koko elinkaaren ajalle.

Soita tai laita sähköpostia, niin kerromme lisää!